Organisatieopstellingen

Wanneer zet je een organisatieopstelling in?

– Waarom loopt de samenwerking tussen deze teams zo stroef?
– Waarom wordt mijn leiderschap niet geaccepteerd in dit team?
– Hoe is die roddelcultuur ontstaan?
– Waarom is het ziekteverzuim in ons bedrijf zo onverklaarbaar hoog?
– Waarom is het verloop bij ons zo groot? We hebben zulke goede arbeidsvoorwaarden!

Als het antwoord op dit soort voorbeeldvragen niet op operationeel niveau gevonden kan worden, als een probleem steeds weer terugkeert (in verschillende variaties) zonder duidelijke reden, als een training of cursus niet meer helpt, of als je het gevoel hebt dat het ‘dieper zit’, dan kan een organisatieopstelling een effectief instrument zijn om zichtbaar te maken waar je in gesprekken de vinger niet achter krijgt.

Een organisatie of een team is een systeem waarbinnen mensen als geheel moeten samenwerken.
Uit onderzoek en ervaringen met opstellingen en systemisch werken is duidelijk geworden, dat er universele wetmatigheden zijn die werken op de onbewuste laag van het systeem: iedereen hoort erbij, iedereen heeft recht op een eigen positie en de plicht deze positie te nemen èn er bestaat een balans tussen geven en ontvangen. Als aan deze ‘basiswetten’ wordt voldaan, werkt het organisatiesysteem optimaal. Mensen werken met plezier, presteren beter, denken mee en voelen zich gewaardeerd.
Het werkt ook omgekeerd: als er een verstoring is in deze wetmatigheden, ontstaan er blokkades en belemmeringen, er zijn slepende kwesties die steeds terugkeren, de ‘flow’ in de organisatie stagneert, de samenwerking wordt stroef of de effectiviteit van de organisatie neemt af.

Wat zijn organisatieopstellingen?

Een organisatieopstelling geeft inzicht in de verstoring van deze wetmatigheden. Het laat de onbewuste verhoudingen en verbanden zien die het functioneren van het systeem in de weg staan. Je begrijpt beter wat je al voelde, maar waar je nog geen taal aan kon geven.

Hoe werkt het?

De vraaginbrenger vanuit het bedrijf brengt een vraag in waarop het antwoord niet op operationeel niveau wordt gevonden. Voor aanvang van de opstelling onderzoeken we deze vraag in een interviewgesprek. Om de vraaginbrenger en andere leden van de organisatie in de opstelling te vertegenwoordigen, zorgt Crossover Training & Coaching voor aanwezigheid van deelnemers die geen banden hebben met het bedrijf. We noemen ze representanten. Hierna plaatst de vraaginbrenger intuïtief de representanten in de ruimte. Deze opstelling is het innerlijke beeld van de vraaginbrenger over de organisatie.

De vraaginbrenger wordt nu toeschouwer en gaat samen met mij als begeleider onderzoeken waar de balans verstoord is geraakt. En dan gebeurt er iets bijzonders. De opgestelde representanten blijken in staat om fysiek en emotioneel te voelen wat zich afspeelt in de personen en elementen die ze vertegenwoordigen. Het is alsof zij als het ware ‘inloggen op het wifinetwerk’ van de systeemenergie van de organisatie. Als we hen als elementen van het systeem ten opzichte van elkaar neerzetten, blijkt vrijwel altijd dat de opstelling ineens de kern van de verhoudingen in de organisatie weergeeft.

Als begeleider kan ik vervolgens een keuze maken uit verschillende interventies van herordening van de representanten. Daarmee krijgen we inzichten in de verstoorde balans en in de oplossingsrichtingen die we toetsen. Deze inzichten geven jou handvatten om je organisatie evenwichtiger, sterker en succesvoller te maken.

Wil je jouw situatie eens voorleggen om helderheid te krijgen en de flow voor je bedrijf te hervinden? Of wil je als consultant een organisatieopstelling laten uitvoeren voor je klant, omdat het past in het proces waarin je hen begeleidt? Neem contact op met Corinne.

Introductieworkshop Organisatieopstellingen

Samen met Liesbeth Meijer organiseer ik regelmatig introductieworkshops voor onze klanten, maar ook via open inschrijving. Zo kun je laagdrempelig kennis maken met de werking van organisatieopstellingen. Meer weten? Lees dan deze brochure.